Blokada wytransferowania

Dodatkowym zabezpieczeniem dla twoich domen jest blokada ich wytransferowania z serwisu przez 5 dni od czasu ich przeniesienia na inne konto albo zmiany adresu e-mail w danych WHOIS. To zabezpieczenie służy ochronie twoich domen w przypadku, gdy osoba niepowołana uzyska dostęp do twojego konta.