Dodatkowe adresy e-mail

Możesz dodać do swojego konta więcej niż jeden adres e-mail. Umożliwia to, na przykład, otrzymywanie newsletterów informacyjnych na innym adresie e-email niż inne powiadomienia, albo na dodanie adresu e-mail biura księgowego i wysyłanie do niego bezpośrednio wiadomości z fakturami.

Dla każdego adresu e-mail możesz ustalić osobno jakie powiadomienia i newslettery mają być na niego wysyłane, co daje ci pełną kontrolę nad otrzymywanymi wiadomościami. Podobnie jak wiele adresów e-mail, możesz także dodać wiele numerów telefonów komórkowych do powiadomień SMS.