Domeny zewnętrzne

Kategorie: Sprzedaż domen

Warunki sprzedaży domen zewnętrznych (zarejestrowanych poza AfterMarket.pl) w nowej wersji systemu ulegną zmianie. Wystawianie ofert sprzedaży takich domen na giełdzie, ustalanie dla nich cen „Kup Teraz” oraz prowadzenie negocjacji będzie nadal możliwe, ale po zakończeniu negocjacji i ustaleniu ceny z nabywcą sprzedający zobowiązany będzie do przeniesienia domeny do AfterMarket.pl maksymalnie w ciągu 10 dni. Niewykonanie transferu sprzedanej domeny skutkować będzie blokadą konta sprzedającego.

Wystawianie ofert sprzedaży domen zewnętrznych będzie także wymagało zweryfikowania własności domen, poprzez ustawienie dla nich w DNS odpowiedniego rekordu weryfikacyjnego, powodującego przekierowanie domeny na stronę AfterMarket.pl. W przypadku braku takiego rekordu weryfikacyjnego dla domeny, pobierana będzie opłata za wystawienie sprzedaży w wysokości 1 grosza dziennie za każdą niezweryfikowaną domenę. W okresie od 30 marca do 30 kwietnia 2019 wprowadzimy promocję, w ramach której sprzedający nie będą obciążani tą opłatą; w tym czasie sprzedający mogą dodać rekordy weryfikacyjne do swoich domen lub przetransferować je do AfterMarket.pl.

Wystawianie aukcji albo transakcji Escrow dla domen zewnętrznych, a także ich dzierżawa lub sprzedaż na raty nie będzie możliwa – aby przeprowadzić taką transakcję dla swojej domeny, przetransferuj ją do AfterMarket.pl.