Logowanie do konta

Do tej pory, adres e-mail służył jednocześnie jako login konta. W nowej wersji systemu zostanie on zastąpiony loginem, który będzie używany podczas logowania. Zastąpienie adresu e-mail loginem niesie ze sobą wiele korzyści, na przykład:

  • Login konta nie zmienia się po zmianie adresu e-mail. Dzięki temu login może być także używany do identyfikowania ciebie podczas zawierania transakcji na giełdzie.
  • Dzięki oddzieleniu adresy e-mail od logowania, możesz dodać do swojego konta wiele adresów e-mail do różnych celów i dowolnie je zmieniać.
  • Możesz dać dostęp do swojego konta innej osobie, na przykład księgowemu. Osoba ta otrzyma inny login, który będzie służyć do dostępu do tego samego konta.

Ponieważ w poprzedniej wersji systemu nie posiadałeś loginu przypisanego do swojego konta, podczas pierwszego logowania w nowej wersji serwisu, użyj starego sposobu, podając adres e-mail w miejsce loginu. Po zalogowaniu zostaniesz poproszony o ustalenie loginu dla swojego konta. Od tej pory będziesz używać tego loginu podczas logowania.