Nicki kupujących

W poprzedniej wersji systemu, kupujący wybierał swój własny „nick” – opis swojego konta, pokazywany podczas licytacji w aukcjach. To, że nick ten mógł być dowolnie ustalany i zmieniany, powodował mniejszą przejrzystość podczas zawierania transakcji na giełdzie – osoba, która nie wywiązała się z warunków jakiejś transakcji, mogła następnie występować pod innym nickiem, próbując uciec od swojej negatywnej reputacji.

Dlatego w nowej wersji systemu kupujący nie mogą samodzielnie ustalać i zmieniać swoich nicków. Każdy kupujący jest identyfikowany przez swój login, który służy jednocześnie do logowania do konta. Ponieważ loginu tego nie można zmienić, każda osoba podczas kupowania na giełdzie jest oznaczona w jednoznaczny i niezmienny sposób.

Konta sprzedających mogą być nadal opisane za pomocą samodzielnie definiowanego nicka. Dzięki wyłączeniu możliwości sprzedaży domen zewnętrznych, wszystkie transakcje na giełdzie odbywają się w sposób całkowicie automatyczny, dlatego też nie ma możliwości aby sprzedający nie wywiązał się z obowiązku przetransferowania domeny – nie ma więc problemu negatywnej reputacji, której sprzedający mógłby chcieć uniknąć. Dlatego też sprzedający mają nadal możliwości wyboru sposobu własnej prezentacji na giełdzie.