Raty i dzierżawa

Kupno domen na raty oraz ich dzierżawy to zupełnie różne rodzaje transakcji – celem pierwszej z nich jest nabycie domeny, zaś drugiej korzystanie z niej bez nabywania praw na stałe. Dlatego w nowej wersji serwisu zostają one rozdzielone na dwie oddzielne listy transakcji, w zależności od ustawień z poprzedniej wersji giełdy.

W transakcji dzierżawy, możesz ustalić cenę pierwokupu, za którą dzierżawca może kupić domenę w czasie trwania transakcji. Jeśli dzierżawa odbywa się z poziomu giełdy domen, cena pierwokupu jest automatycznie ustalana na cenę Kup Teraz domeny. Teraz możesz także umożliwić wydzierżawienie swojej domeny bez określania ceny Kup Teraz, ponieważ miesięczny czynsz dzierżawy jest ustalany kwotowo, a nie jako procent ceny Kup Teraz.

Gdy rata w transakcji ratalnej albo czynsz w transakcji dzierżawy nie zostanie opłacony, możesz teraz zdecydować czy kontynuować transakcję, dając kontrahentowi więcej czasu na zapłatę, czy też zakończyć transakcję. Dla ochrony nabywców, wypowiedzenie dzierżawy albo przerwanie transakcji ratalnej może odbyć się dopiero po tygodniu od upływu terminu płatności.

Rozpoczynając transakcję dzierżawy, możesz też określić dokładnie która strona transakcji może wypowiedzieć dzierżawę, oraz z jakim terminem. Dzierżawa na okres nieokreślony może być zawsze wypowiedziana przez dzierżawcę.