Ujemny rating

Kategorie: Kupno domen

W poprzedniej wersji serwisu, blokada możliwości licytacji w aukcjach następowała gdy rating użytkownika spadł poniżej 10, co odpowiadało nieopłaceniu dwóch zakupionych domen. Ponieważ nieopłacenie domeny zakupionej na giełdzie stanowi bardzo poważne naruszenie zasad obowiązujących na giełdzie, w nowej wersji serwisu warunek ten został zaostrzony, i blokada następuje od razu gdy rating użytkownika spadnie poniżej zera, czyli po nieopłaceniu nawet jednej domeny.

Oprócz blokady możliwości licytacji w aukcjach dla wszystkich użytkowników z ujemnym ratingiem, po nieopłaceniu domeny zakupionej na giełdzie następuje także blokada konta użytkownika.